MANGUERAS > MANGUERA PRESION

MANGUERA PRESION

CodigoMarcaDescripcion
06530 340650 FREPLAST MANGUERA PRESION(1) 6MM (R.50MTS)
06764 340850 FREPLAST MANGUERA PRESION(2) 8MM (R.50MTS)
06531 341050 FREPLAST MANGUERA PRESION(3) 10MM (R.50MTS)
06532 341250 FREPLAST MANGUERA PRESION(4) 12MM (R.50MTS)
09945 341625 FREPLAST MANGUERA PRESION(5) 16MM (R.25MTS)
00650 341925 FREPLAST MANGUERA PRESION(6) 19MM (R.25MTS)