ADHESIVOS > ADHESIVOS P/PVC

ADHESIVOS P/PVC

CodigoMarcaDescripcion
00580 62000-7 COLVINIL ADHESIVO P/PVC X 30CC.
00581 62000-6 COLVINIL ADHESIVO P/PVC X 60CC.
09809 62000-1 COLVINIL ADHESIVO P/PVC X 100CC.
19439 62000-3 COLVINIL ADHESIVO P/PVC X 500CC.
11977 400484 ANAEROBICOS SILOC ADHESIVO P/PVC 60GRS.